Leverantörer

“Endast det bästa är bra nog”

Att vara ett av PIAB’s varumärken är kvalitetsstämpel i sig. Vi vill arbeta med välkända leverantörer av hög kvalitet som erbjuder produkter med lång livslängd och support, detta är faktorer av stor vikt. Vi har alltid ett öppet samarbete med våra parter, vi diskuterar lösningar och ger kunden full access till leverantörens kompetens. Detta är en självklar sak för att kunna erbjuda snabba svar och absolut bästa support.

PIAB är en katalysator i företagsaffärer och sitter med i allt från tekniska diskussioner på detaljnivå till övergripande upphandlingar, en brygga mellan leverantör och kund med syfte att nå en god affär för alla parter.

Leverantörerna besitter ofta stor sakkompetens och det är uppskattat när det kommer kunden till del. Vi vill alltid försöka hålla mycket hög servicegrad.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------Pickering Group--------------------------------------------------------------------------------  

Pickering Interfaces Ltd är vårt moderbolag där de flesta av våra kollegor jobbar.Huvudkontoret och forskning & utveckling är utanför Colchester i England och ungefär 50 % av tillverkningen sker där, resterande del på vår egna fabrik i Trinec, Tjeckien. Företagskulturen på Pickering är fantastiskt och kreativitet är alltid välkommet, man hjälper varandra och har kul på jobbet helt enkelt. Länk till moderbolagets hemsida här.
Reed Reläer

Detta är vårt systerbolag Pickering Electronics gör oss lite stolta. Med egen fabrik och huvudkontor är utanför Colchester i England samt i Trinec, Tjeckien tillverkar de Reed reläer. Företagskulturen på Pickering är familjär och proffsig och de har varit i branschen sedan tidigt 60 tal.

Pickering Connect designar och tillverkar anpassade kablings- och anslutningsmöjligheter, och erbjuder kabelteknisk expertis är snabb på anpassade kabeldesign tackvare intern PCB- och 3D-mekaniska CNC- och PCB verktyg.

 ---------------------------------------------------------------------Power Partners ---------------------------------------------------------------------------------- ...............................................

Med stor framgång utvecklar och producerar VX Instruments mycket innovativa mätinstrument och testsystem för automatisering och produktion. Våra kunder i över 30 länder i Europa, Amerika och Fjärran Östern uppskattar starkt våra system med deras enastående precision och prestanda. Vi arbetar med att stärka vår marknadsposition i framtiden.

Tillförlitligheten och höga kvaliteten på våra produkter tillverkade i Tyskland bekräftas av certifiering enligt ISO 9001: 2015

Marvin Test Solutions, ett företag specialicerat på millitära applikationer och i huvudsak flyget.

 

Är effektbehovet av DC försörjning och last mycket högt, tex 300kW , 600A eller mer så har Bitrode Inc detta.Typiska området är batteri test och emulering. Allt fler områden övergår i DC drift och behovet av kraftfulla batterier är mycket stort. Inom kommunikation så som hybrid ochbräclecell’s fordon fins behov av att testa både batteri och kraftelektronik. Vi har designat in Bitrode hos flera intressanta och välkända aktörer i Norden

CINERGIA är resultatet av mer än tio års erfarenhet av utformning, design, tillverkning och idrifttagning av anpassade kraftelektroniklösningar. Kärnkompetenser är utveckling av kraftelektronikomvandlare, DSP-baserad digital kontroll, industriell kommunikation och processautomation. Kunskap är resultatet av kontinuerlig FoU inom områdena elektrisk omvandling, elektromobilitet, förnybara resurser och smarta nät.

 

 

Kepco Inc i New York är ett bolag som varit i branschen i nästa 70 år. Varumärket Kepco är lite av “State of the art” för rutinerade (krävande) kunder och har blivit lite av ett begrepp för kritiska DC applikationer så som för spolspänning till magneter i partikelacceleratorer. Historiskt var de först i branschen med programmerbar strömförsörjning och bipolär (fyra kvadrater) strömförsörjning.

 

KEPCO LOGO - TO HOME PAGE

En leverantör som vi är mycket glada för är Pacific Power Sources Inc som har sitt säte i Irvine, Californien. Vi har ett mycket långt, förtroget och nära samarbete. De har inte fångats av lockelsen att bli uppköpta av stora kapitalstarka investmentbolag som har varit lite typiskt på senare tid utan fortsatt att utveckla verksamheten organiskt med kvalitet och prestanda i fokus. Ett mycket kompetent och vaket företag i branschen. Det är alltid roligt att sammarbeta med Pacific Power och när test behovet är krävande med många detaljer i signalen, hög precision är PPS som allra bäst. Typiska kunder för oss i norden är försvaret, flyget och bilindustrin där vi tillsammans med Pacific nått stor framgång.

Pacific Power - The Power of Expertise

I över 25 år har tyska Höcherl & Hackl GmbH (H&H) verkat och är idag en ledande tillverkare av elektroniskalaster för strömförsörjningar, “energy storage” och bränsleceller. De är ganska unika med att även har en serie med elektroniskalaster för växelström. Det ett litet bolag med mycket hög kvalitet patos.