Teamet

Alla är verkligen viktiga i laget, ett bra resultat är en prestation av många. Vi har kollegor i hela världen och framförallt i Europa. Beroende på teknisk funktion så kan utöver oss på kontoret även tekniskt sakkunnig hos leverantör var involverad . Detta är det roliga i arbetet och troligtvis en av de delarna som gjort att vi lyckosamt funnits kvar i branschen under alla år.

 

Ett scenario

Ett vanligt fall är att en kund kontaktar oss för diskussion om tillvägagångsätt för test under verifiering eller produktion. 

Projektet kan vara i ett mycket tidigt skede och just testförfarandet är en viktig sak för komponentval som slutpris på produkt. Vi diskuterar olika alternativ och kommer gemensamt fram till en lösning. Vi offererar de delar vi kan hjälpa till med och följer skedet till allt fungerar på plats och kunden är nöjd.

Värdegrunder

“Kan det bästa vara bra nog ?”

Ett mervärdeskapande distributionsföretag som marknadsför test och mätsystem till den nordiska elektronikindustrin. Så skulle man kunna sammafatta det utan att det blir allt för mycket floskler.

Självklart vill vi sätta kunden i centrum och erbjuda teknisk hjälp på hög nivå. Det fins säkert många namn på hur vi jobbar men vi kallar det för “Human Technology”. Vissa av våra leverantörer har kontaktat oss för samarbete och vissa har vi kontaktat efter kunders uppmaning. Vill passa på att tacka alla kunder som ger oss förtroendet som leverantör och givetvis också alla som rekommenderat oss.

 

Vi säkerställer kvalitetspolicyn inom Pickering Interfaces AB genom att:

  • Engagera alla i projekten och kvalitetstänket.
  • Förmedla kundens förväntningar, önskemål och krav.
  • Jobba med ständiga förbättringar mot målen.
  • Vi måste ta ansvar för det vi gör och ha roligt på jobbet. 


Kontoret

Vi jobbar med krävande applikationer i många länder och vi hjälper varandra att hålla ordning på uppdragen. Muntliga överenskommelser till kunder och leverantörer digitaliseras för spårbarhet. Inget skall hamna mellan stolarna.